Contact Us

Tel :028-66820492 Fax :028-66820491
E-mail: gf@gf-pharma.com
Address: East Avenue purple Tung House Chengdu Jinjiang Section 11, Block B, Oriental Plaza
Zip Code: 610061

Da Tong Xin Hong Co.,Ltd. Tel:028-66820492 Fax:028-66820491 Powered by 35.com
Copyright 2009-2016 Da Tong Xin Hong Co.,Ltd. All rights reserved.
0